Starzejące się społeczeństwo

30

Jednym z największych problemów krajów rozwiniętych, szczególnie w Europie, Japonii, czy wielu regionach Stanów Zjednoczonych jest fakt, że społeczeństwo gwałtownie przechodzi proces transformacji pod względem językowym. W wyniku tego coraz większą grupę społeczną stanowią osoby po 60, 65 roku życia. Jest to ogromny problem nie tylko z natury czysto społecznej, czyli mniejszej ilości urodzin i przedłużenia długości życia, lecz także ekonomicznej. Albowiem z każdym rokiem maleje liczba osób zdolnych do pracy, które muszą przecież w systemie podatkowym pracować na renty i emerytury starszych osób, a kolejne pokolenia na te same świadczenia dla obecnych młodych osób. W wielu krajach w przypadku kryzysu może dojść do sytuacji, gdy przedłużany jest wiek emerytalny – za kilkanaście lat może być to powyżej 70 roku życia. Do tego istnieje zagrożenie dla całego systemu emerytalnego, albowiem w pewnym momencie może po prostu zabraknąć pieniędzy na świadczenia emerytalne, czy choćby leczenie, albowiem starsze osoby o wiele więcej chorują.

  Panująca bieda

Możesz również polubić…