Podstawy migracji ludności

29

Pomimo tego, że niektóre ludy prowadziły typowo wędrowny tryb życia to z całą pewnością cała masa plemion na przestrzeni lat zmieniała swoje miejsce zamieszkania . Ludzie szukali jedzenia, schronienia przed drapieżnikami i epidemiami. Sprawy te dotyczyły nie tylko dawnych czasów. Dziś choć w innej formie ludzie migrują nadal. Dziś w dalekim świecie szukamy korzystniejszych posad, lepszych polityków i dających więcej swobody ustrojów. Niektóre osoby zmieniają miejsce zamieszkania też przez konflikty zbrojne czy bardzo niesprzyjające codziennemu funkcjonowaniu warunki atmosferyczne. Ludzkości doskwierają najbardziej bardzo wysokie i niebezpiecznie niskie temperatury. Ważny jeśli chodzi o zmianę miejsca zamieszkania jest również zwiększenie się liczby ludności oraz wydłużanie się życia. W niektórych państwach świata panuje po prostu przeludnienie. W rzeczywistości nie da się wpłynąć na migracje. Są normalnym elementem rozwoju każdego ludu. Często dzieje się tak, że rdzenni mieszkańcy emigrują, a ludzie z innych rejonów świata przybywają na ich miejsca. Równowaga zostaje bezwzględnie zachowana.

http://www.youtube.com/watch?v=Cpa2q8QD4dE

  Łazienkowa mozaika

Możesz również polubić…