Migracje do miast

Na przestrzeni setek lat można było zaobserwować naturalny proces migracji ludności wiejskiej do miast. Przez dłuższy czas było to coś czasowego i unormowanego, jednak w XX wieku, a zwłaszcza w okresie powojennym migracja ze wsi do miast była masowa, w wyniku czego wiele wiosek opustoszało lub nawet przestało istnieć na mapach. W obecnych czasach nadal można zaobserwować migracje do miast, lecz często z mniejszych miasteczek do większych. Do tego migracje zamieniają się też w emigracje do Wielkiej Brytanii, Niemiec i innych krajów, jakie oferują pracę dla Polaków. Z jednej strony jest to szansa dla wielu osób na lepsze życie, pracę i mieszkanie, jednak z drugiej strony wiele tradycji związanej ze wsią zamiera, a co za tym idzie i same wioski umierają. Istnieje obecnie wiele miejsc w naszym kraju, w których pozostały jedynie osoby w podeszłym wieku lub takie, które nie potrafią sobie wyobrazić innego życia niż na wsi. A co więcej, wiele osób wyjeżdżających do miasta zmienia się nie do poznania i to najczęściej w złego znaczeniu stopniu.

  Bicie w rodzinie

Możesz również polubić…