Czy polityka ma wpływ na życie ludzi

38

O nawet błahych sprawach decydują większościowe głosowania biorące pod uwagę też wymagania mniejszości. Na szczeblach władzy znajdują się tylko osoby wybrane przez ludzi. Wszystkie posady polityczne obsadzane są okresowo na podstawie konkursów. Polityków można w przypadku zaistnienia takiej konieczności pozbawić ich uprawnień. Przemiany polityczne i ustrojowe w Polsce zaistniałe w czasie poprzednich lat miały więc rzeczywiście dobry skutek. Oddziałuje to również na zwiększenie się statusu majątkowego ludności. Polska to kraj o szerokiej oraz często niezbyt przyjemnej dla ludzi historii. Do wieku dwudziestego polska była polem bitwy dla państwa wschodnich i zachodnich. W rzeczywistości w tym czasie doszło do przekształcenia rządu w Polsce ze stalinowskiego na demokratyczny. Najistotniejsze posady otrzymali w tym czasie właściwi ludzie działający dla dobra kraju. Od tego momentu upłynęło ponad trzydzieści lat. W tym czasie polska zmieniła swoje oblicze oczywiście w pozytywnym tych słów znaczeniu. Doszło do licznych przemian w gospodarce i przemyśle krajowym. Jak sytuacja kształtuje się obecnie? Demokracja to przecież rząd społeczeństwa a nie jednostki.

http://www.youtube.com/watch?v=vN79jW-37os

  Sezonowe prace

Możesz również polubić…