Czy nauczyciel powinien mieć dodatkowe źródło dochodów

nauczycielBardzo często niektórych ludzi, irytuje fakt, że nauczyciel pomimo pracy w szkole, może dorabiać na boku. Jednak w tym przypadku nie ma jakiegoś przepisu, który mówiłby o tym że nauczyciel nie może pracować w kilku szkołach, przedszkolach, czy zupełnie indziej. Oczywiście zanim nauczyciel podejmie taką dorywczą pracę, i tak musi powiadomić swoich pracodawców, w tym wypadku dyrektora szkoły, o tym że zamierza on dorabiać sobie w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Najłatwiej mają nauczyciele ze szkół samorządowych, bowiem w tygodniu muszą oni maksymalnie zrealizować jedynie 18 godzin lekcyjnych, co otwiera im drogę do spokojnego dorabiania. Inaczej wygląda to w szkołach prywatnych, gdzie dla nauczyciela, spada o wiele więcej godzin, i ciężko wówczas pogodzić pracy nauczyciela, z pracami dodatkowymi, jednakże taki fakt po prostu istnieje. Jeśli zaś chodzi o inne okoliczności typu roczne urlopy, to również nie ma jakiś tak większych przeciwwskazań, aby osoba podjęła taką pracę dorywczą, gdyż niczym ona nam nie koliduje.

  Rolnictwo w Unii

Możesz również polubić…