Alimenty dla rodzica

W naszym społeczeństwie tak naprawdę bardzo często pojawiają się dzieci, ale rodzice ich nie mieszkają ze sobą. Popularne w tym środowisku są alimenty, które mimo wszystko płaci się prawidłowo na dzieci. Jednak obecnie teraz wygląda to zupełnie, inaczej, ponieważ alimenty nie dotyczą już tylko dzieci, ale też rodzice mogą starać się o płacenie alimentów od dzieci. Z takiej okazji mogą skorzystać starzy schorowani ludzie, którzy nie mają środków do życia. Jeśli dzieciom danej osoby wiedzę się dobrze pracują za granicą i nie utrzymują kontaktów z rodzicem to w tym wypadku możemy mówić o zaniedbaniu i to na tyle poważnym, że alimenty mogą być uzasadnione. Jak, więc widzimy zmienia się perspektywa co tak naprawdę zmienia pogląd rzeczy. Jak, więc widać społeczeństwo podchodzi do alimentów dla rodziców zupełnie, inaczej niż w przypadku dzieci wyrażamy zdziwienie i szok. Reguły są, więc jasne dlatego też jakby nie spojrzeć na to wszystko mamy do czynienia z niczym innym jak z pewną zmiana społeczną, do której musi przywyknąć reszta społeczeństwa.


Starzejące się społeczeństwo

30

Jednym z największych problemów krajów rozwiniętych, szczególnie w Europie, Japonii, czy wielu regionach Stanów Zjednoczonych jest fakt, że społeczeństwo gwałtownie przechodzi proces transformacji pod względem językowym. W wyniku tego coraz większą grupę społeczną stanowią osoby po 60, 65 roku życia. Jest to ogromny problem nie tylko z natury czysto społecznej, czyli mniejszej ilości urodzin i przedłużenia długości życia, lecz także ekonomicznej. Albowiem z każdym rokiem maleje liczba osób zdolnych do pracy, które muszą przecież w systemie podatkowym pracować na renty i emerytury starszych osób, a kolejne pokolenia na te same świadczenia dla obecnych młodych osób. W wielu krajach w przypadku kryzysu może dojść do sytuacji, gdy przedłużany jest wiek emerytalny – za kilkanaście lat może być to powyżej 70 roku życia. Do tego istnieje zagrożenie dla całego systemu emerytalnego, albowiem w pewnym momencie może po prostu zabraknąć pieniędzy na świadczenia emerytalne, czy choćby leczenie, albowiem starsze osoby o wiele więcej chorują.